Exposities

Hier wordt een overzicht getoond van alle lopende exposities in het Streekmuseum.


TOEKOMST / VOORTBESTAAN STREEKMUSEUM JAN ANDERSON.
27-02-2022
image

TOEKOMST / VOORTBESTAAN STREEKMUSEUM JAN ANDERSON.

HET MUSEUM WORDT NIET GESLOTEN!

GEGARANDEERD VOOR DE TOEKOMST!

Het Streekmuseum zijn gesprekken aangegaan met het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Het EGH Z-H ondersteund erfgoedinstellingen, gemeenten, vrijwilligers, scholen en burgers die zich inzetten voor het behoud, benutten en beleven van erfgoed.

Het EGH Z-H ziet het belang van de bij elkaar gespaarde collectie van Jan Anderson als een zeer waardevol geheel. Uniek in Nederland! En moet bewaard blijven voor ons nageslacht.

Het EGH Z-H heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ingeschakeld. Onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Na enkele gesprekken en bezoeken is ook deze instelling tot de conclusie gekomen dat de verzameling van Jan Anderson uniek is en er geen andere verzamelaar, instelling of museum zo’n waardevolle collectie in het bezit heeft.

Tevens is Gerard Rooijakkers aangetrokken, oud-hoogleraar Nederlandse Etnologie aan de UvA (Universiteit van Amsterdam). Hij studeerde geschiedenis in Nijmegen en volkskunde in Münster. Rooijakkers promoveerde in 1994 op een studie naar de Brabantse historische volkscultuur.

En zeer geselecteerd gezelschap dat zich inzet voor het behoud van het Streekmuseum i.s.m. met ons bestuur. Besloten is dat er alles aan gedaan gaat worden om het Streekmuseum (de verzameling van Jan Anderson) voor altijd te bewaren.

Gewerkt wordt om voor de komende 25-jaar de gehele verzameling te bewaren en digitaal vast te leggen. Studenten van Reinwardt Academie, Hogeschool voor de Kunsten volgen opdrachten uit, en gaan lessen volgen in het Streekmuseum. Tevens zijn wij begonnen met het opnemen van gesprekken waarin Jan Anderson verteld over zijn persoonlijke verzamelingen. Zeer gedetailleerde gesprekken zodat voor het nageslacht zijn kennis nooit verloren zal gaan.

Al met al een belangrijke stap voor de toekomst van het Streekmuseum Jan Anderson te Vlaardingen. Dat op deze wijze zeker voor de komende 25 jaar zal blijven voortbestaan, en daarna! Het Streekmuseum Jan Anderson blijft geopend!

Foto’s: Boenhoek, exterieur, huiskamer en kruidenierswinkel.

‘Foto's Hans Bakker’.

FOTOWEDSTRIJD: ‘Wat is jou mooiste plek in Vlaardingen’
30 april 2023
image

FOTOWEDSTRIJD: ‘Wat is jou mooiste plek in Vlaardingen’

Als er iemand trots is op Vlaardingen, is het Jan Anderson van het gelijknamige Streekmuseum.

Ter ere van 750 jaar stadsrechten stelden Jan Anderson en Hans Bakker vorig jaar een boek samen met 100 plaatsen in Vlaardingen die je beslist moet bezoeken. “Dit is geen geschiedenisboek, maar dit zijn 100 verhaaltjes van een grootvader aan zijn kleinkinderen”, schrijft Jan Anderson in het voorwoord.

Ken jij een plaats die niet in deze top 100 staat? Jan Anderson heeft een fotowedstrijd uitgeschreven om de lijst met nog 50 mooie plaatsen aan te vullen, dus ‘plug’ vooral jouw mooiste Vlaardingse plek!

Hoe doe je mee? Maak een foto van jou mooiste plaats die volgens jou nog ontbreekt in het boek en mail deze foto (minimaal 1 MB, maximaal 5 MB, in Jpg, Tiff of Png) voor 30 april 2023 met locatie en motivatie naar bakker@jananderson.nl. Vermeld hierbij je naam, adres en telefoonnummer.

Een jury bestaande uit burgemeester Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen, Jan Anderson, Hans Bakker en Anneke van de Ven kiest de drie mooiste plaatsen uit. De eerste prijs is 250 euro, de tweede prijs is 100 euro en de derde prijs is 50 euro, beschikbaar gesteld door: ‘Stichting Jan Anderson en Rita Boon’.

De winnaars worden bekendgemaakt in de feestweek ‘Vlaardingen Viert’ in mei a.s.

Alle ingezonden foto’s worden eigendom van het Streekmuseum Jan Anderson.

Boek op reis door Vlaardingen: ‘100 Plaatsen in Vlaardingen die je beslist moet bezoeken’.

Jan Anderson neemt je in de handzame gids mee op reis door Vlaardingen. Je leest bijvoorbeeld over Museum Vlaardingen, de Zeillogger VL.92 Balder, maar ook over de opmerkelijke nieuwbouw van de Westwijk, waar belangstelling uit binnen- en buitenland voor was in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Het Oranjepark, De Pelmolen, Grote Kerk en haar kerktoren, Driesluis e.v.a.

Behalve Jan Anderson, Hans Bakker werkten Paul Meuldijk en Frans Assenberg (tekst) aan de uitgave mee.

Het boek is te koop voor 750 euro centen bij de VVV, Museum Vlaardingen, bij het Streekmuseum Jan Anderson en bij Bruna op De Loper. Van de 1000 gedrukte exemplaren zijn er al ruim 800 over de toonbank gevlogen, dus wees er snel bij als je het nog hebben wil.

Voor meer informatie en wedstrijdvoorwaarden:

Hans Bakker

Bestuurslid – Documentatie - PR-Media

Streekmuseum Jan Anderson

06 11 35 07 49

bakker@jananderson.nl

www.jananderson.nl

TENTOONSTELLING 750 JAAR VLAARDINGEN
tot en met oktober 2023
image

Het Streekmuseum toont in deze tentoonstelling de geschiedenis van Vlaardingen.

Voordat Vlaardingen zijn stadsrechten verkreeg kwam Willibrord in opdracht van de Paus van uit Ierland naar Vlaardingen om een houten kerkje op de Markt te stichten.

Na de tolheffing van Dirk III in 1018, gaf graaf Floris de Vijfde de zo verlangde stadsrechten waardoor de bewoners in geheel Holland de goederen belastingvrij konden aanbieden. Floris had in Vlaardingen zijn Hof.

De belangrijkste inkomsten voor Vlaardingen was de koopvaardij op de oostzeelanden en de landbouw in de stad en rondom Vlaardinger-Ambacht. Later kwam de visserij als motor voor de stad en groeide Vlaardingen uit als de grootste en belangrijkste vissershaven van Nederland.

Niet alleen de visserij was belangrijk ook het ‘Vlaardings lekkers’ zoals de ijsmoppen, ijzerkoekjes, de broeder, van Toor Schelvispekel en de haring koekjes van Patisserie Royal.

Te zien zijn materialen die het museum heeft ontvangen van de verschillende burgemeesters. Veel historisch materiaal wordt getoond zoals de vlag van de Willem de Zwijger Padvindersgroep welke zij van Prins Hendrik hebben ontvangen. Tevens tonen wij naoorlogse successen, zoals het Kolpabad met een 50 mtr. wedstrijdbad (gebruikt door de Olympische zwemploeg in 1956). De Stadsgehoorzaal, die geen schouwburg mocht worden genoemd, de Beneluxtunnel welke werd bemand met de overbodig geworden melkboeren en tevens het Holy Ziekenhuis.

Tenslotte de Rederijkers vanaf 1517, de Tol van 1809, de vier nieuwe molens aan de Galgkade en de trekschuit uit de 17e eeuw.

De tentoonstelling in het Streekmuseum Jan Anderson toont in 48 vitrines, voor elk wat wils de geschiedenis van Vlaardingen.

HET MUSEUM IS DE GEHELE ‘FEESTMAAND’ MEI IEDERE MIDDAG VAN 14.00 – 16.00 UUR GEOEPEND.

Foto’s Hans Bakker.

Tentoonstelling ‘Olympische spelen in het Streekmuseum Jan Anderson te Vlaardingen. Van zaterdag 20 juli tot en met zaterdag 31 augustus 2024.
31 augustus 2024

Tentoonstelling ‘Olympische spelen in het Streekmuseum Jan Anderson te Vlaardingen.

Van zaterdag 20 juli tot en met zaterdag 31 augustus 2024.

Na het voetbal een nieuw vierjaarlijks sportevenement vraagt onze aandacht.

Uit een van de 150 deelcollecties van Jan Anderson tonen wij de Olympische Spelen, niet altijd onze belangstelling en vooral die van 1928 in Amsterdam en de Spelen in 1936 in Berlijn.

De eerste is gerelateerd aan de geschiedenis van ons land, de tweede 1936 in Berlijn tijdens de WOII. Hitler heeft toen alles uit de kast gehaald om propaganda te bedrijven.

Vooral de filmopnamen van de beroemde Leni Rieufenstahl hebben jarenlang in de Duitse bioscopen gedraaid om te laten zien hoe goed het Duitsland van de Führer alle andere landen naar de kroon stak.

De spelen van 1928 brachten het toen nog Calvinistische Nederland veel beroering en hectiek.

Er was nog onvoldoende hotelruimte beschikbaar voor de deelnemers, zodat het Amerikaanse team op een passagiersschip, s.s. President Rosevelt, werd gehuisvest.

Het Olympisch stadion te Amsterdam is een ontwerp van architect Jan Wils, die na WOII in Vlaardingen het Mendelssohnplein heeft gebouwd voor de duizenden Shell medewerkers die uit heel Nederland de raffinaderij in Pernis hebben bevolkt.

Van de spelen in 1928 toont het Streekmuseum tientallen gedenkborden, bekers, tegels, gedenkpenningen en zelfs bladmuziek.

Vele officiële ‘Dagprogramma’s’ e zijn ontworpen door Chris van der Hoef.

Een serie postzegel werd er uitgegeven die nog postfris worden getoond alsmede tientallen poststukken velen sluitzegels en zelfs een zangbundel.

Voor de Spelen in Berlijn waren een aantal atleten die weigerden om mee te doen.

Er waren prijzen voor bokser Lou van Sinderen, turner C. van Soest als mede-wielrenner Philip Vethaak.

Het museum toont een prachtig affiche van een atleten tentoonstelling die bij velen de afkeer voor het regiem in onze buurstaat opriep.

Als topstuk is een bakelieten maquette op de tentoonstelling te zien van het Olympisch stadion in Berlijn, met tevens de ingebonden dagelijkse kranten vanaf de Winter Spelen die in hetzelfde jaar werden gehouden. Ook hiervan zijn postzegels en poststukken te zien.

Vele Vlaardingers hebben deelgenomen aan diverse spelen zoals Mark Huizinga die de eerste prijs veroverde bij judo.

 
 

Streekmuseum Jan Anderson

Kethelweg 50
3135GM Vlaardingen

Tel: 010 434 38 43
Fax: 010 434 38 43
E-mail: jan@jananderson.nl

Openingstijden

De eerstvolgende opening van het museum is zaterdag 27 juli 2024.
Het museum is dan geopend van 14:00-16:00..

meer informatie »

Toegang

De toegang is gratis.

Groepen van minimaal 20 personen buiten de openingstijden: € 3,00 per persoon.

ANBI  gegevens »