Exposities

Hier wordt een overzicht getoond van alle lopende exposities in het Streekmuseum.

Sparen is Vergaren
De tentoonstelling is te zien tot 1 juni 2022
image

'Sparen is Vergaren' is de titel van onze 152e tentoonstelling in het 42 jarig bestaan van het Streek Museum Jan Anderson. Tientallen jaren hebben wij alles gespaard voor deze bijzondere tentoonstelling. Het oudste voorwerp is een opgegraven spaarpotje uit de 14e eeuw in de vorm van een vrouwenborst.

De Vlaardingse cultuur profiteert al jaren van het spaarkapitaal dat onze voorouders bij elkaar hebben gespaard vanaf 1823. De Vlaardingse notabelen, w.o. de Burgemeester, hielden op vrijdagavond zitting waar de burgers hun spaarcenten kwamen inleveren. Het eerste jaar legden 211 Vlaardingers fl 4795,- in, met een rentepercentage van 4%.

Bij de verkoop van de Spaarbank aan de VSB Bank werd de opbrengst 8% omgezet in een kapitaal voor het Fonds Schiedam Vlaardingen en Omstreken, dat onze tentoonstelling voor een deel subsidieert. Vroeger ontvingen veel kinderen een dubbeltje om bij te laten schrijven op het spaarboekje. Veel spaarpotten zijn gemaakt als reclame middel o.a. voor Flipje, Perli boenwas, Andy, bouw voor de Immanuel- en de Bethelkerk en voor het muziekcorps 'De Pijpers'.

Zelfs in de oorlog zijn in onze stad spaarpotten gemaakt. Voor de onderduikers met een duikende zwemmer er op. Bij HVO werd een bom bestendigde spaarpot gemaakt. De oudste Vlaardingse is een houten bus uit 1762 met een visser in rode buis met een haring in zijn hand.

De bij elkaar gespaarde spaarpotten, boekjes en andere materialen zijn te zien tot 1 juni 2022.

TOEKOMST / VOORTBESTAAN STREEKMUSEUM JAN ANDERSON.
27-02-2022
image

TOEKOMST / VOORTBESTAAN STREEKMUSEUM JAN ANDERSON.

HET MUSEUM WORDT NIET GESLOTEN!

GEGARANDEERD VOOR DE TOEKOMST!

Het Streekmuseum zijn gesprekken aangegaan met het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Het EGH Z-H ondersteund erfgoedinstellingen, gemeenten, vrijwilligers, scholen en burgers die zich inzetten voor het behoud, benutten en beleven van erfgoed.

Het EGH Z-H ziet het belang van de bij elkaar gespaarde collectie van Jan Anderson als een zeer waardevol geheel. Uniek in Nederland! En moet bewaard blijven voor ons nageslacht.

Het EGH Z-H heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ingeschakeld. Onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Na enkele gesprekken en bezoeken is ook deze instelling tot de conclusie gekomen dat de verzameling van Jan Anderson uniek is en er geen andere verzamelaar, instelling of museum zo’n waardevolle collectie in het bezit heeft.

Tevens is Gerard Rooijakkers aangetrokken, oud-hoogleraar Nederlandse Etnologie aan de UvA (Universiteit van Amsterdam). Hij studeerde geschiedenis in Nijmegen en volkskunde in Münster. Rooijakkers promoveerde in 1994 op een studie naar de Brabantse historische volkscultuur.

En zeer geselecteerd gezelschap dat zich inzet voor het behoud van het Streekmuseum i.s.m. met ons bestuur. Besloten is dat er alles aan gedaan gaat worden om het Streekmuseum (de verzameling van Jan Anderson) voor altijd te bewaren.

Gewerkt wordt om voor de komende 25-jaar de gehele verzameling te bewaren en digitaal vast te leggen. Studenten van Reinwardt Academie, Hogeschool voor de Kunsten volgen opdrachten uit, en gaan lessen volgen in het Streekmuseum. Tevens zijn wij begonnen met het opnemen van gesprekken waarin Jan Anderson verteld over zijn persoonlijke verzamelingen. Zeer gedetailleerde gesprekken zodat voor het nageslacht zijn kennis nooit verloren zal gaan.

Al met al een belangrijke stap voor de toekomst van het Streekmuseum Jan Anderson te Vlaardingen. Dat op deze wijze zeker voor de komende 25 jaar zal blijven voortbestaan, en daarna! Het Streekmuseum Jan Anderson blijft geopend!

Foto’s: Boenhoek, exterieur, huiskamer en kruidenierswinkel.

‘Foto's Hans Bakker’.

 
 

Streekmuseum Jan Anderson

Kethelweg 50
3135GM Vlaardingen

Tel: 010 434 38 43
Fax: 010 434 38 43
E-mail: jan@jananderson.nl

Openingstijden

Het museum is vandaag geopend van 14:00 tot 16:00..

meer informatie »

Toegang

De toegang is gratis.

Groepen van minimaal 20 personen buiten de openingstijden: € 3,00 per persoon.

ANBI  gegevens »