Actueel

facebook

Presentatie 'Een leven vol toevalligheden'
Nieuwsbericht | vrijdag 19 november 2021
image

Ter gelegenheid van de 85e verjaardag van Jan Anderson wilde hij een biografie over zijn leven uitgeven. Samen met Hjalmar Teunissen is hij een jaar bezig geweest om zijn zakelijke, museale en verenigingsleven vast te leggen. Veel komt er over zijn persoonlijke leven aan bod.

De bedoeling was om het eerste exemplaar aan te bieden aan de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland drs. Jaap Smit. Helaas was dit niet mogelijk door privé omstandigheden van dhr. Smit. De burgemeester van Vlaardingen Bert Wijbenga was genegen zijn plaats in te nemen.

Drs. Frank Bergevoet, adviseur erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed sprak over de waarde van de collecties van het Streekmuseum Jan Anderson.

Nico van der Vaart (voorzitter bestuur Streekmuseum) praatte het geheel aan elkaar.

Het boek is te koop in de boekhandel in Vlaardingen en in het Streekmuseum Jan Anderson, met foto’s van Hans Bakker.

Verkoopprijs € 9,95.

Foto's: Paul Meuldijk

Het Doornroosje-scenario als museale tijdcapsule
Nieuwsbericht | vrijdag 12 november 2021
image

Innovatief toekomstperspectief voor Streekmuseum Jan Anderson.

Jan Anderson, oprichter en eigenaar van het Streekmuseum Jan Anderson in Vlaardingen, is 85 jaar. Wat gebeurt er wanneer hij niet meer voor zijn museum kan zorgen? Wordt hij opgevolgd, of is er een andere toekomst voor dit museum? Zijn omvangrijke collectie omvat ca. 150 deelverzamelingen, waaronder objecten uit de Tweede Wereldoorlog, boeken over volkscultuur, maar ook alledaagse zaken zoals stofzuigers, brillen, sleutels, speelgoed en muizenvallen. In vitrines, of in een ingericht straatje in het Streekmuseum en in een ruim depot bewaart Anderson zijn 150.000 objecten. Kunnen wij dit erfgoed nu voldoende op waarde schatten om hierover beslissingen te nemen, of moeten we dit overlaten aan toekomstige generaties?

Wie wat bewaart…..

Met de ondertekening van een intentie-overeenkomst op 10 november jl. starten vier erfgoedinstellingen een experimenteel project om een bewaar-strategie te ontwikkelen voor het Streekmuseum. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland, de Reinwardt Academie (AHK) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) buigen zich met initiatiefnemers Jan Anderson en etnoloog Gerard Rooijakkers over de vraag hoe de museumcollectie over generaties heen te tillen om in de toekomst herontdekt te worden.

De aanpak wordt omschreven als het Doornroosje-scenario. Net als Doornroosje wordt de collectie ‘in slaap’ gebracht om over vele decennia weer ‘te ontwaken’. Het is de bedoeling dat in deze slaapfase er geen actief menselijk ingrijpen is, zodat onze nakomelingen de collectie in oorspronkelijke staat kunnen aantreffen. Daarbij vinden ze ook een gebruiksaanwijzing, die tijdens dit project wordt ontwikkeld.

Sprookje of werkelijkheid?

Het Streekmuseum wordt als het ware in een tijdcapsule geplaatst. Dat betekent niet dat er niets gebeurt. Ook de non-interventie, die een volledige generatie kan duren, vraagt zorgvuldige voorbereiding. Diverse museumexperts werken aan een strategie om de omvangrijke collectie in zijn geheel voor de toekomst te bewaren, zonder tussentijds te ontzamelen en museaal te presenteren. Objecten zullen in stabiele klimaatomstandigheden worden bewaard, en er wordt zoveel mogelijk informatie rond de collectie duurzaam opgeslagen. De aanpak is voor dit soort verzamelingen nieuw in Nederland en kan ook voor andere spelers in het cultuurhistorische veld waardevol zijn. Met workshops en publicaties wordt het erfgoedveld geïnformeerd over het Doornroosje-scenario en de voorbereidende stappen die worden gezet.

Het samenwerkingsproject beoogt een duurzame, innovatieve bewaarmethode te ontwikkelen waarmee niet alleen het erfgoed, maar ook de bijbehorende beslissingen kunnen worden overdragen aan de toekomstige samenleving.

Cursussen Jan Anderson
Nieuwsbericht | vrijdag 15 oktober 2021
image

De eerste vier cursussen van Jan Anderson die hij geeft op de maandagmiddag en maandagavond over de ‘Geschiedenis van Vlaardingen’ zijn reeds gegeven.

Er volgen er nu nog zes.

Deze cursussen ging o.a. over Vlaardinger-Ambacht en de meer dan honderd boerderijen die in Vlaardingen hebben gestaan.

Het tweede uur werden de tentoonstellingen op de zolder bezocht.

Opening tentoonstelling en presentatie boekje 'Sparen is Vergaren'
Nieuwsbericht | zaterdag 28 augustus 2021
image

Opening tentoonstelling en presentatie boekje ‘Sparen is Vergaren’. Boekje ‘Sparen is Vergaren - De Vlaardingse geschiedenis van het sparen’. Deel 59 uit de serie ‘van ’t Oft naar ’t Oofd’.

Jan Anderson overhandigt het boekje aan Carolien van der Zwam (Fonds Schiedam – Vlaardingen).

Samengesteld door Jan Anderson en Hans Bakker.

Druk en opmaak Robert Kroon, Stout Grafische Dienstverlening, Vlaardingen.

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door de Stichting ‘Jan Anderson & Rita Boon’.

Het boekje is voor € 3,50 verkrijgbaar in het Streekmuseum, Kethelweg 50, Vlaardingen.

Stads Penning van de Gemeente Vlaardingen voor Jan Anderson. Jan Anderson Ereburger van de Gemeente Vlaardingen.
Nieuwsbericht | dinsdag 29 juni 2021
image

Jan Anderson van het Streekmuseum Jan Anderson heeft maandag 28 juni 2021 de Stads Penning van de gemeente Vlaardingen ontvangen uit handen van Burgemeester Bas Eenhoorn. Jan heeft deze penning ontvangen op initiatief van de burgemeester zelf. Bas Eenhoorn gaf aan dat de verdienste van Jan Anderson (85) en zijn historische kennis voor Vlaardingen van buitengewoon belang zijn. De niets vermoedende Anderson was blij verrast met deze onderscheiding en penning.

Degene die de 'Penning van de stad Vlaardingen' krijgt uitgereikt, moet zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de stad en de gemeenschap. Bijvoorbeeld door het uitoefenen van een zware bestuurlijke/politieke functie of door het behalen van een uitzonderlijke prestatie.

Jan Anderson werd tevens onthaald en geprezen in Eetcafe Stam door zijn vrienden en naasten.

Bestuursfuncties en mede oprichter, onderscheidingen, bestuursfuncties e.d. Jan Anderson:

 • Aanzet oprichting Historische Vereniging Maassluis en Schiedam.
 • Bestuurderslid VVV Vlaardingen. Bestuurslid Documentatie groep 40-45.
 • Bestuurslid Museum Vereniging voor Zuid Holland.
 • Bestuurslid Verenigd Cultureel Erfgoed ZH namens de musea.
 • Commissariaat Pharmacon Drogisterijen Nederland.
 • Commissie bouw Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam.
 • Commissie deskundigen Gemeente Museum Maassluis.
 • Commissie Nationale Gedenkdagen.
 • Commissie Stadherstel en Verfraaiing Vlaardingen.
 • Commissie Stichting 700 jaar Vlaardingen.
 • Directeur 58 Cency drogisterijen, waaronder de aller eerste zelfbediening drogisterijwinkel in Nederland.
 • Erelid Bestuur Documentatie groep 40-45.
 • Erelid Documentatiegroep 1940/45 1985. Erelid en Initiatiefnemer Drocom.
 • Erelid Historische Vereniging Vlaardingen.
 • Erelid van verdienste De verzamelaar.
 • Erelid van Verdienste Stichting Nationale Gedenkdagen 1990.
 • Gecommitteerde Scholengemeenschap 'Beneden Maas'/ Albeda College.
 • Initiatief nemer Rotary Club alleenstaande diner Vlaardingen.
 • Initiatief nemer, oprichter Geuzenmonument Vlaardingen.
 • Initiatiefnemer VDF Vereniging Drogisterij Filiaalbedrijven.
 • Lid College van Beroep Keuringsraad reclame Pharmacie (KOAG/KAG).
 • Lid Ondernemersraad Windmill Vlaardingen.
 • Lid Raad van Toezicht Pharmacon Certificerend orgaan.
 • Lid van de Ledenraad Rabobank.
 • Mede oprichter Museum Vereniging voor Zuid Holland.
 • Mede oprichter Historische Vereniging Vlaardingen.
 • Onderscheiding Paul Harris Fellow ( Rotary Vlaardingen) februari 2018.
 • Onderscheiding ABN-AMRO Held 2006 Volvo Ocean Race.
 • Onderscheiding Culturele Stadstoer Vlaardingen 2001.
 • Onderscheiding Cultuurprijs Vlaardingen d'Akerboom sept. 2000.
 • Onderscheiding Ondernemer van het jaar 1992.
 • Onderscheiding Oranje strik, Nationaal Comit&eagute; Inhuldiging.
 • Onderscheiding Plaquette 1980. Ex politieke gevangenen.
 • Onderscheiding Promotieprijs Vlaardingen 1985.
 • Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje 1991.
 • Onderscheiding Safieren Paul Harris, 40 jaar lidmaatschap Rotary Club Vlaardingen.
 • Onderscheiding Stadsspeld gemeente Vlaardingen jan. 2014.
 • Onderscheiding Witte Schaap van Carnavalsvereniging Vlaardingen 1985.
 • Oprichter Documentatie groep 40-45.
 • Oprichter Ken uw Stad Cursus Vlaardingen.
 • Oprichter, initiatief nemer VVV Vlaardingen.
 • Organisatie 4 mei optocht Vlaardingen.
 • Overleg beheerders bewaarcollecties kinderboeken.
 • Penningmeester De verzamelaar afdeling Vlaardingen, tevens 'Lid van Verdienste'.
 • Raad van bestuur Erfgoedhuis Zuid-Holland.
 • Raad van bestuur Visserij Museum Vlaardingen.
 • Verzamelaar van het jaar 1998.
 • Voorzitter Historische Vereniging Vlaardingen. Vriend voor het leven van Museum de Schilpen Maasland.

 
 

Streekmuseum Jan Anderson

Kethelweg 50
3135GM Vlaardingen

Tel: 010 434 38 43
Fax: 010 434 38 43
E-mail: jan@jananderson.nl

Openingstijden

De eerstvolgende opening van het museum is zaterdag 27 april 2024.
Het museum is dan geopend van 14:00-16:00..

meer informatie »

Toegang

De toegang is gratis.

Groepen van minimaal 20 personen buiten de openingstijden: € 3,00 per persoon.

ANBI  gegevens »